ZPRÁVY, ČLÁNKY

5. 12. 2022 - Zkoušky na STV - PÁSKOVÁNÍ

08.12.2022

V předvánočním čase jsme se sešli k další zkoušce na STV, tz, "páskování". Jedná se o zkoušky skládající se ze tří částí. KIHON, což je japonský termín pro "základy". V této části se hodnotí zvládnutí jednotlivých technik v základních postojích, pohyb a provedení. Další částí zkoušky je KATA. Jde o stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata začíná a končí úklonou. Poslední částí jsou formy KUMITE, což je vlastně zápas. První formou kumite je Gohon kumite. Obránce ustupuje vzad, kryje a s pátou technikou provede protiútok. Vyšší "pásky" již přecházejí na Kihon-Ippon-Kumite nebo na vyšší formu Jiu-Ippon-Kumite, kde se víc a víc přibližují volnému zápasu.

Zkoušky STV dne 5. 12. 2022
Jméno STV
Lukáš Bitomský 2. KYU
Zuzana Raschková 2. KYU
Ladislav Varga 3. KYU
Tereza Raschková 4. KYU
Kristýna Kukelková 6. KYU
Viktor Bitomský 6. KYU
Honza Hendrych 6. KYU
Nikol Vargová 7. KYU
Natálie Zedníková 7. KYU
Štěpán Lazecký 7. KYU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem žákům moc blahopřeji a těším se na další tréninky.

Zvláštní poděkování: Sensei Sawas Sofianidis

 

S poděkováním

Emil Raschka, KUMA DOJO OPAVA