Koronavirus - postupné obnovení činnosti - aktuální informace k 8. 5. 2020 Tisk
Sobota, 02 Květen 2020 15:25

Jak se změní situace s organizací sportovní a tréninkové činnosti po 11. 5. 2020? Aktuálně od 11. 5 . 2020 bude platit (pokud ho vláda nezmění) usnesení vlády ČR č. 490 z 30. dubna 2020 článek III. a IV. b) https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf.


Na základě právních analýz tohoto vládního nařízení se dodržování odstupů netýká skupin sportovců do 100 osob. Zároveň však platí povinný 2 m odstup mezi sportovci a dalšími osobami.


Tréninková a sportovní činnost bude od 11. 5. 2020 obnovena i ve většině vnitřních prostor TJ Slezan Opava za splnění podmínek vládního nařízení. Předsedové oddílů, kteří obnovují činnost, vypracovali pro vedoucí jednotlivých tréninkových skupin pravidla, za kterých budou tréninky probíhat.


Na sportoviště budou mít přístup pouze sportovci a trenéři. Skupiny sportovců budou omezeny zpravidla na přibližně max. 20 osob na tréninkovou jednotku.


Rodiče ani jiné osoby nebudou mít zatím na vnitřní sportoviště vstup povolen.


Šatny a sprchy zůstávají prozatím uzavřené.


WC budou otevřené. Vybavené mýdlem a desinfekcí na ruce.


Platí povinnost zajistit průběžné větrání tréninkových prostor a povinnost provádět desinfekci cvičících pomůcek po tréninkové jednotce a zvýšený úklid - sanitaci sportoviště.Tréninkovou činnost zatím obnovují tyto vyjmenované oddíly

judo - od 11. 5. 2020

šerm - od 11. 5. 2020

šachy - od 22. 5. 2020

atletika, orientační běh - již obnoveno - tréninky probíhají výhradně venku

Ing Karel Záleský - předseda TJ

Poslední úprava Pátek, 08 Květen 2020 12:50